Aktualności Aktualności

COROCZNA OCENA TROFEÓW

W dniu 30.11.2022 roku w świetlicy Nadleśnictwa Jamy odbyła się ocena prawidłowości odstrzału oraz wstępna wycena medalowa parostków rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim w kołach łowieckich na terenie Nadleśnictwa Jamy. Głównym celem oceny jest stwierdzenie czy określony osobnik został odstrzelony zgodnie zasadami selekcji i wydanym przez zarządy koła upoważnieniami do wykonywania polowania indywidualnego ( odstrzał selekcyjny lub łowny). W trakcie takiej oceny Komisja powołana przez Zarząd Okręgowy PZŁ bierze się pod uwagę wiek odstrzelonej zwierzyny oraz formę poroża, która jest odzwierciedleniem kondycji zwierzęcia i świadczy o jakości jego cech.

Najdorodniejsze trofea ocenione dziś jako łowne,  będą  wyceniane przez oddzielną komisję pod kątem spełniania specjalnych kryteriów medalowych, przeznaczonych dla trofeów rekordowych.

Podczas tegorocznej oceny tylko jeden przypadek oceniono negatywnie. Oznacza to, że jeden kozioł został strzelony niezgodnie z obowiązującymi kryteriami. To bardzo dobry wynik; oznacza on, że w obwodach łowieckich prowadzona jest prawidłowa gospodarka populacjami zwierzyny.