Aktualności Aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

Jak co roku na przełomie lutego i marca na terenie całego kraju odbywały się inwentaryzacje zwierzyny. Dzierżawcy obwodów łowieckich wspólnie z leśnikami liczyli zwierzynę bytującą na polach i w lasach w celu określenia jej dokładnej liczebności.

Cały kraj podzielony jest na Rejony Hodowlane, dla których ustalana jest docelowa liczebność zwierzyny. Jest to związane z pojemnością łowiska, tzn. ilością zwierzyny, którą jest w stanie wyżywić łowisko bez szkód dla gospodarki rolnej i leśnej. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jamy znajdują się 2 rejony hodowlane: Rejon Hodowlany Grudziądzki (tereny powiatu grudziądzkiego i część powiatu chełmińskiego) i Rejon Hodowlany Brodnicki (powiat nowomiejski) w większości w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brodnica.

W inwentaryzacji zwierzyny, przeprowadzonej na początku marca, w Nadleśnictwie Jamy zinwentaryzowano zwierzynę łowną w następującej liczbie:


 

1. W Grudziądzkim Rejonie Hodowlanym:
    - łosie 67 sztuk;
    - jelenie 166 sztuk;
    - daniele 331 sztuki;
    - sarny 2772 sztuk;
    - dziki 192 sztuki;


2. W Brodnickim Rejonie Hodowlanym:
    - łosie 36 sztuki;
    - jelenie 169 sztuk;
    - daniele 15 sztuk;
    - sarny 688 sztuk;
    - dziki 39 sztuki.