Aktualności Aktualności

Inwestycje Nadleśnictwa Jamy w gminne drogi

W miniony piątek, 18 listopada 2022 roku na terenie Leśnictwa Biały Bór w Nadleśnictwie Jamy dokonano uroczystego otwarcia dwóch przebudowanych dróg gminnych łączących miejscowości na terenie Gminy Grudziądz.

Jedna z nich to droga gminna w miejscowości Biały Bór, która została przebudowana na odcinku blisko 1 kilometra. Łączna kwota inwestycji wyniosła 605 576,39 zł z czego 360 000,00 tys. zł stanowiło dofinansowanie z kosztów Nadleśnictwa Jamy.

Druga z kolei to droga gminna relacji Piaski – Grudziądz - ul. Kossaka; została zrealizowana za łączną kwotę 1 527 817,74 zł. To zadanie również zostało współfinansowane przez Lasy Państwowe; kwota dofinansowania środkami Funduszu Leśnego wyniosła 1 055 000,00 zł.

Realizacja obu zadań ułatwi wykonywanie zadań z gospodarki leśnej, a także znacząco poprawi dostępność kompleksów leśnych dla służb ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej na terenie Leśnictwa Biały Bór i Marusza w Nadleśnictwie Jamy. Inwestycje te są również ważne z punktu widzenia potrzeb społecznych, ponieważ poprawiają komunikację pomiędzy wymienionymi miejscowościami  Gminy Grudziądz wraz z nieodległym miastem.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm Mariusz Kałużny, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Jarosław Molendowski, który przybył wraz ze swoim zastępcą Sławomirem Sławińskim, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Wiesław Kosecki, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz, Starosta Grudziądzki Adam Olejnik, Radni Gminy Grudziądz i pracownicy Służby Leśnej Nadleśnictwa Jamy.