Aktualności Aktualności

Certyfikat FSC w Nadleśnictwie Jamy

Certyfikat FSC dla gospodarki leśnej jest dokumentem stwierdzającym zgodność działań ze standardami Dobrej Gospodarki Leśnej opracowanymi przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (FSC). Poświadcza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie rozwoju każdego drzewostanu – od zbioru nasion i ich wysiania na szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane, a także  ochronne prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie. Przedmiotem cyklicznie dokonywanej oceny przez akredytowanych audytorów oprócz gospodarki leśnej są zagadnienia z ochrony przyrody, środowiska, udostępniania lasu dla społeczeństwa, przestrzegania praw pracowniczych, przestrzegania zapisów zawartych umów na usługi leśne, dokumentowania działalności, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także relacje ze społeczeństwem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu po raz pierwszy otrzymała certyfikat FSC w roku 2002 i dzielnie trwa w tym stanie do dziś. Obecny, przyznany w roku 2017, ważny jest do 1.01.2023 r.

Utrzymanie certyfikatu wiąże się z koniecznością poddawania się corocznym, okresowym  audytom kontrolnym. W roku 2020 oceną przestrzegania międzynarodowych standardów poddano trzy nadleśnictwa RDLP w Toruniu, w tym Nadleśnictwo Jamy.

W dniu 17 grudnia 2020 roku w ramach prowadzonego audytu ocenę gospodarki leśnej  rozpoczęto od kontroli dokumentacji. Na jej podstawie dokonano wyboru wydzieleń i prac gospodarczych, które następnie zostały poddane kontroli na gruncie. W teren pojechały dwa zespoły audytorów w dwie odrębne części nadleśnictwa. Mimo skontrolowania wielu wydzieleń leśnych i powrotu z lasu w późnych godzinach popołudniowych, audytorzy nie zdołali sformułować żadnych uwag pod adresem prowadzonej w Nadleśnictwie Jamy gospodarki leśnej. Słowa uznania dla pracy leśniczych i pracowników merytorycznych padły na podsumowaniu audytu zarówno w Nadleśnictwie Jamy jak i całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, który miał miejsce w dniu 18 grudnia b.r. w Nadleśnictwie Zamrzenica.

Potwierdzenie prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z międzynarodowymi kryteriami, obowiązującym prawem i zasadami dobrej praktyki uzyskane przez niezależną, międzynarodową organizację certyfikującą to powód do dumy i doskonały argument przeciwko mnożącym się zarzutom ze strony organizacji nazywanych „ekologicznymi”, kierowanych pod adresem leśników. To ważny argument, świadczący o tym, że pracujemy zgodnie z prawem.