Aktualności Aktualności

Jeden #milionplus

Z nadejściem wiosny w każdym polskim nadleśnictwie pracy przybywa. Tuż po zejściu śniegu, jeśli zima dopisze i rozmarznięciu gleby w rozpoczyna się kolejny okres odnowień i zalesień.

W Nadleśnictwie Jamy, mimo trudności związanych z koniecznością ograniczania kontaktów pomiędzy pracownikami i pracą zdalną podejmowaną w domu, należało sprostać potrzebie chwili i zorganizować coroczną kampanię odnowieniową.

Oto przed rozpoczęciem wegetacji roślin w ciągu kilku zaledwie tygodni należy posadzić ponad milion nowych sadzonek w miejsce usuniętych w roku minionym drzewostanów rębnych. W miejsce wyciętych około pięciuset sztuk dojrzałych drzew, na każdym hektarze powierzchni, sadzonych jest około osiem tysięcy nowych sadzonek. Z nich do wieku rębności, czyli do ok. 100-120 lat dożyje zaledwie kilkaset sztuk. I tak od wieków, niezależnie od tego, czy las sadzi człowiek czy las odnawia się sam na skutek sukcesji naturalnej, w końcu kiedyś stare drzewo umiera, a w jego miejsce pojawia się kilka młodych sadzonek.

W Nadleśnictwie Jamy w tym roku posadzonych zostało około 130 ha nowych powierzchni leśnych. Prace zostały wykonane przez kilkuset pracowników Zakładów Usług Leśnych pod nadzorem leśników, którzy zadbali o właściwy skład gatunkowy przyszłych upraw. Dobór sadzonek bowiem na zalesianych powierzchniach nie jest przypadkowy. Zależy od celu hodowlanego, jaki chcemy osiągnąć przy uwzględnieniu żyzności siedlisk, warunków wilgotnościowych i świetlnych poszczególnych gatunków. Z taką dokładnością na odpowiednich szkicach zaprojektowane jest każde nowe nasadzenie. Z taką dokładnością z kilkuletnim wyprzedzeniem zbierane są nasiona drzew i projektowana jest produkcja szkółkarska na potrzeby przyszłych nasadzeń.

Wyjątkowość tych prac polega na tym, że w ich wyniku powstaje nowy las, który trwać będzie ponad wiek i świadczyć o jego budowniczych. To żywy świadek naszych czasów, który opowie o nas przyszłym pokoleniom.