Aktualności Aktualności

Kilka słów o odnowieniach

W tym roku przyroda wyznaczyła późniejszy niż w latach poprzednich termin wykonania najważniejszych prac w lesie. Kampania odnowieniowa rozpoczęła się w Nadleśnictwie Jamy w połowie marca. Pracy w tym roku jest sporo, trzeba odnowić  ponad 200 ha nowego lasu. Do posadzenia jest ponad półtora miliona drzewek. Odnowienia to nic innego niż powtórne sadzenie nowego pokolenia lasu w miejscu wcześniej wyciętego.

Bogactwo siedliskowe Nadleśnictwa, daje możliwość posadzenia szerokiego wachlarza gatunków drzew. Obok panującej sosny, dębu i buka, posadzone zostaną: lipa, grab, klon, jawor, brzoza, olsza, wiąz, modrzew i wiele innych gatunków drzew i krzewów. Sadzonki na potrzeby odnowień w większości wyprodukowane zostały w naszej Szkółce Leśnej w Lisnowie.

Odnowienia to czas pełnej mobilizacji, trzeba zdążyć przed „pękającym” pączkiem zanim soki na dobre zaczną krążyć po roślinie. Sadzonki trzeba przywieść ze szkółki na pozycje przeznaczone do odnowienia, umieścić je w specjalnych dołach, skąd są sukcesywnie pobierane do wysadzenia. W zależności od gatunku sadzimy od 3 do 8 tys. szt. sadzonek na 1 ha. Główną metodą odnowienia lasu jest sadzenie ręczne. Sadzenie wykonywane jest również maszynowo, chociaż i tu potrzebny jest człowiek. Za sadzarką idą pracownicy Zakładu Usług Leśnych, których zadaniem jest poprawienie jakości sadzenia. Wszystkie prace prowadzone są pod czujnym okiem leśnej służby terenowej.

Kiedy cała powierzchnia zostaje odnowiona, powstaje uprawa leśna, czyli nowe pokolenie lasu. Najważniejsze zadania na najbliższe lata to pielęgnacja uprawy i ochrona młodych drzewek przed owadami, grzybami, ssakami, pożarami, złodziejami i czynnikami pogodowymi. Potem jeszcze tylko kilka nawrotów pielęgnacji młodego, potem starszego lasu i tak przez kolejne 100 lat.

To taki leśny cykl życia, który zaczyna się wraz z posadzeniem nowego lasu.