Aktualności Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY „OZNAKI WIOSNY”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Jamy.

Uczestnicy konkursu
Uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatów chełmińskiego, grudziądzkiego
i nowomiejskiego oraz Miasta Grudziądz, znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jamy.

Cel konkursu
Celem konkursu jest utrwalenie na fotografii budzącej się do życia przyrody.

Kategorie wiekowe:

  1. Klasy I -IV
  2. Klasy V-VIII.

Zasady Konkursu

Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanna.grudziecka@torun.lasy.gov.pl.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r.

Nagrody
Dla laureatów 3 pierwszych miejsc, w każdej z kategorii wiekowych, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Najciekawsze prace, za  zgodą rodziców, bądź opiekunów, będą prezentowane
w  siedzibie, na stronie internetowej Nadleśnictwa Jamy,  mogą również zostać użyte
w wydawnictwach i publikacjach Nadleśnictwa Jamy.