Aktualności Aktualności

Leśnicy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie

Nadleśnictwo Jamy przekazało Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie dwa komplety specjalistyczne ubrania ochronnego wraz z hełmami wyposażonymi w specjalne latarki.

Symbolicznego przekazania w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy dokonał Zastępca Nadleśniczego, Pan Henryk Kapusta.

Jesteśmy przekonani, że nowe wyposażenie pomoże strażakom wypełniać ich obowiązki oraz że ich praca będzie bezpieczniejsza.