Aktualności Aktualności

MONITORING BRUDNICY MNISZKI; co to właściwie jest ???

Lipiec to dla leśnika miesiąc gdzie spotyka się z jednym z najgroźniejszych szkodników drzewostanów.

             Brudnica mniszka (Lymantria monacha L.)  - motyl o jasnych przednich skrzydłach, pokrytych licznymi zygzakowatymi, czarnymi liniami. Spotykane są osobniki od koloru zupełnie ciemnego do śnieżnobiałego. 

Jeden z groźniejszych szkodników drzewostanów iglastych w naszym nadleśnictwie. Żeruje około dwóch miesięcy. Rójka trwa w okresie nocy od połowy lipca. W okresie tym możemy spotkać motyle siedzące na strzałach drzew. Gąsienice zimują w złożonych jajach w szczelinkach kory. Wiosną następnego roku gąsienice wylęgają się i spędzają kilka dni w tzw. „lusterkach", później zjadają świeżo wyrastające igliwie i kwiatostany.

Jak leśnicy monitorują ilość brudnicy mniszki?

W  naszych warunkach od końca czerwca każdego roku obserwujemy pułapki feromonowe, które imitują zapach samicy, ściągający motyle samców. Na podstawie ich ilości; badanej co kilka dni, jesteśmy w stanie określić dość dokładnie, kiedy następuje kulminacja rójki. Wtedy leśnicy przemierzają swoje drzewostany szukając na drzewach motyli składających jaja.

Na podstawie powyższych danych Zespół Ochrony Lasu określa ewentualne zagrożenie dla naszych lasów ze strony motyla.

W ostatnich kilkunastu latach powierzchnia drzewostanów w kraju objętych zabiegami ochronnymi przeciwko mniszce przekroczyła 7 mln ha. Jedna gąsienica w ciągu swego życia uszkadza ok 300 igieł sosnowych lub 1 000 igieł świerkowych. Świerk pozbawiony igieł zazwyczaj ginie. Występowanie brudnicy ma charakter wielkoobszarowy, dlatego tak ważna jest różnorodność gatunków leśnych oraz ochrona ptactwa, nietoperzy, a także mrówek.

 

 

 

Źródła:

- Szujecki A. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa, 1980

- Starzyk J. Kolk A. Atlas szkodliwych owadów leśnych. MULTICO, Warszawa 1996

- Instrukcja Ochrony Las, ORWLP, Warszawa 2012