Aktualności Aktualności

Narada koorodynacyjna

W związku z rozpoczęciem sezonu pożarowego w lasach, w pierwszym tygodniu  marca, w Nadleśnictwie Jamy odbyła się narada koordynacyjna, której celem było podsumowanie działalności służb policji, straży pożarnej, a także służby leśnej w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego i pożarowego oraz omówienie zasad współpracy w roku bieżącym. W tym roku po raz pierwszy tematem spotkania było również nowe zagrożenie jakiem jest ASF. W spotkaniu uczestniczyli zarówno Starostowie Gminy Chełmno i Grudziądz wraz z przedstawicielem Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza, a także przedstawiciele Służb Państwowych, m.in.: Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Policji  w Grudziądzu, Chełmnie oraz Nowym Mieście Lubawskim, jak również Lekarze Powiatowi Weterynarii z Grudziądza i Chełmna. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń,  a zaproszonym gościom umożliwiono spojrzenie na specyfikę i rozmiar zagrożeń z naszego, leśnego punktu widzenia.