Aktualności Aktualności

Strażacy ochotnicy doskonalą umiejętności

W związku z niemalejącym zagrożeniem pożarowym, 6 lipca 2019 roku na terenie Leśnictwa Słup miały miejsce ćwiczenia zgrywające Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Gruta. Zadania jakie postawiono ochotnikom polegały w głównej mierze na zsynchronizowaniu działań wielu jednostek gaśniczych OSP podczas gaszenia pożaru lasu.

Jednym z założeń było wykorzystanie punktu czerpania wody w Słupskim Młynie, skąd wyprowadzono dwie linie natarcia na odcinku 300 m do miejsca „pożaru”. Strażacy mieli też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprzętu podczas pobierania wody przy pomocy pompy pływającej w miejscu do tego nieprzygotowanym w bezpośrednim sąsiedztwie akcji gaśniczej.

W ćwiczeniach brały udział zastępy OSP z Gruty, Salna, Boguszewa, Gołębiewka, Plemiąt i Słupa, a druhny i druhowie  po szczęśliwym finale likwidacji zagrożenia omawiali swoje sprawne działanie przy w pełni kontrolowanym ogniu i kiełbasce.

Nad całością ćwiczeń czuwał Komendant Gminny OSP gminy Gruta Pan Sławomir Chyła, a rolę obserwatora pełnił przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP Grudziądz mł. Bryg. Paweł Stachowicz.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Zielaskiewicz