Aktualności Aktualności

Tu, gdzie teraz jest klepisko, wkrótce będzie nadleśnictwo…

Tak przynajmniej zapewnia wykonawca robót, który dokładnie 19 lutego 2020r. rozpoczął prace budowlane w miejscu, gdzie w październiku przyszłego roku zgodnie z zawartą umową ma powstać nowa siedziba Nadleśnictwa Jamy.

Biurowiec będzie posadowiony w Jamach, obok dotychczasowej siedziby, w miejscu byłych magazynów gospodarczych. Ze względu na charakter prowadzonej przez Lasy Państwowe działalności i promocję drewna zdecydowano o wykorzystaniu tego surowca jako materiału budowlanego. Bryła nowego biurowca będzie nawiązywała charakterem i stylem do bryły starej siedziby nadleśnictwa. Stary budynek powstał w końcu XIX wieku, za czasów zaboru pruskiego, bo już wtedy Jamy istniały jako nadleśnictwo. Obecny jego kształt to efekt przeprowadzonych po wojnie modernizacji. Dalsze remonty stały się jednak ekonomicznie nieuzasadnione i podjęto decyzję o budowie nowej siedziby.

Prace budowlane zainicjował Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy, wbijając w ziemię pierwszą łopatę. To na szczęście i dobry początek.