Wydarzenia Wydarzenia

Nadleśnictwo Jamy dla Miasta Chełmno

Wspólne przedsięwzięcie publiczne Miasta Chełmno, Gminy Chełmno, Trzeciego Batalionu Drogowo-Mostowego Wojska Polskiego w Chełmnie i Nadleśnictwa Jamy obejmujące zadanie pn.: „Remont – Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chełmnie” zostało zakończone.

Nadleśnictwo Jamy zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem dostarczyło 60,77m3  drewna potrzebnego do modernizacji mostu, którego właścicielem jest Gmina Miasto Chełmno. Wykonawcą robót był Trzeci Batalion Drogowo-Mostowy Wojska Polskiego w Chełmnie. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia miała na celu przywrócenie parametrów technicznych mostu umożliwiających użytkowanie mostu przez lokalną społeczność oraz umożliwienie przejazdu pojazdów wykonujących prace związane z gospodarką leśną w kompleksie leśnym Kępa Panieńska.

Dziękujemy Miastu Chełmno, Gminie Chełmno oraz Trzeciemu Batalionowi Drogo-Mostowemu za owocną współpracę. Mamy nadzieję, że most posłuży ludziom jeszcze przez wiele lat.