Wydarzenia Wydarzenia

OCENA TROFEUM

W dniu 17.05.2022 w Nadleśnictwie Jamy Komisja powołana przez Polski Związek Łowiecki oceniła prawidłowość odstrzału byków danieli oraz jeleni, które zostały pozyskane w sezonie łowieckim 2021/2022. Wszystkie poroża kwalifikowano pod względem zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Nie stwierdzono odstrzałów nieprawidłowych. Pokazuje to, że gospodarka łowiecka prowadzona przez koła łowieckie jest realizowana w sposób właściwy, czego dowodem są piękne trofea widoczne na załączonych fotografiach.

Poroże świadczy o wieku i sile danego osobnika, ale również o jakości siedliska. Odstrzałowi podlegają osobniki o wadliwie ukształtowanym porożu - w wyniku ich redukcji myśliwi starają się usunąć z populacji osobniki o wadliwych genach. Eliminacja samców o złej budowie poroża zapewnia również bezpieczeństwo innym osobnikom, ponieważ nieprawidłowo ukształtowane poroże może być niebezpieczne podczas walk.