Wydarzenia Wydarzenia

Szkółka w Łąkorzu w służbie Lasów Państwowych

Każdy las, nawet najstarszy i najpiękniejszy zaczyna się na szkółce. Tam trafiają zebrane nasiona, by po wysiewie wyrosnąć jako sadzonki, które po wysadzeniu w lesie zapoczątkują życie nowego lasu.

Szkółka to rodzaj ludzkiego przedszkola, w którym wyhodowane sadzonki przygotowują się do dorosłego, samodzielnego życia. Dobrze odżywione i wypielęgnowane gwarantują w przyszłości dorodny i zdrowy las. Bez szkółki żadne prace w lesie nie mają sensu.

Dlatego otwarcie nowej Szkółki Leśnej w Łąkorzu to dla Nadleśnictwa Jamy bardzo ważne wydarzenie. Podczas uroczystości, które miały miejsce w dniu 24.09.2021 r.  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu reprezentował jego zastępca, Pan Bartosz Pewniak, który przybył z pracownikami Wydziału Gospodarki Leśnej i jego Naczelnikiem.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy do Szkółki w Łąkorzu  przybył Starosta Nowomiejski - Andrzej Ochlak, Wójt Gminy Biskupiec – Arkadiusz Dobek, Nadleśniczowie lub ich zastępcy z Nadleśnictw całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i jeszcze kilku sąsiednich z terenu RDLP Olsztyn, zaprzyjaźnieni leśniczowie szkółkarze z innych nadleśnictw oraz niemal wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Jamy. Nie zabrakło także wykonawców prac budowlanych pracujących przy budowie szkółki, inspektorów nadzoru budowlanego i wykonawców usług leśnych pracujących na rzecz Nadleśnictwa Jamy. Na uroczystości do Łąkorza przybył także Marek Wyżlic, emerytowany już Naczelnik Wydziału Infrastruktury RDLP w Toruniu. Obecni byli także emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Jamy w osobach Tadeusza Kempy - nadleśniczego, Stanisława Miłkowskiego - zastępcy nadleśniczego oraz Tadeusza Suska i Jana Kulpy – leśniczych. Była również Pani Tatiana Gregorcewicz, już emerytowany, wieloletni szkółkarz z poprzedniej Szkółki Lisnowo.

Po przywitaniu przybyłych gości Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy zapoznał wszystkich z historią Szkółki Leśnej Lisnowo i przedstawił przebieg pracy zawodowej Pani Tatiany Gregorcewicz, którą uroczyście pożegnano jako odchodzącego szkółkarza. Jej obecność miała podwójne a nawet potrójne znaczenie. Po pierwsze podczas uroczystości żegnano ją jako byłego już pracownika nadleśnictwa, po drugie ona jako dotychczasowy leśniczy senior przekazała symboliczny numerator swojemu następcy, Ryszardowi Zomkowskiemu i po trzecie wreszcie, Pani Tatiana swoją obecnością symbolicznie zaświadczyła, że szkółkarstwo to niesamowita pasja, która człowieka pochłania bez reszty, z którą nie sposób się rozstać, nawet po przejściu na emeryturę.

Następnie Nadleśniczy przedstawił historię budowy nowej Szkółki Łąkorz i podziękował jej budowniczym wręczając im symboliczną leśną cechówkę z odpowiednim grawerunkiem. W sposób szczególny podziękował Pani Małgorzacie Nogalskiej - Leśniczemu Szkółki Łąkorz za jej zaangażowanie, poświęcony czas i włożone serce w budowę nowego obiektu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Nadleśniczy poprosił Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Starostę Nowomiejskiego i Wójta Gminy Biskupiec o towarzyszenie mu przy dokonaniu przecięcia symbolicznej, leśnej wstęgi. Od wtedy Szkółkę Leśną Łąkorz uznać należy za otwartą. Od wtedy pracuje ona w służbie Lasom Państwowym i to zostało wszystkim oficjalnie ogłoszone.

Po otwarciu obiektu zabrzmiał sygnał „Darz Bór”, którego symbolika dla leśników jest tak jednoznaczna i wymowna, że wszyscy długo jeszcze słuchali echa, które wiatr niósł po lesie pośród otaczających starych sosen.

Na pamiątkę tego wydarzenia uczestnicy przecięcia wstęgi wspólnie posadzili pamiątkowego dęba, który jako symbol trwałości i długowieczności będzie świadkiem rozpoczynającej się historii nowej Szkółki Łąkorz w Nadleśnictwie Jamy. Ten dąb wyrósł z nasion zebranych z „Dębu Papieskiego” rosnącego przed biurowcem RDLP w Toruniu. To w prostej linii wnuk „Dębu Chrobry”, do niedawna jeszcze najstarszego dębu w Polsce, który właśnie w tym roku umarł.  

Doniosłość tej chwili trwale upamiętniono zapisując wydarzenie w specjalnie przygotowanym kamieniu, który został uroczyście odsłonięty.

Po tym wydarzeniu Kapelan Leśników Diecezji Toruńskiej, Ksiądz Kanonik Gabriel Aronowski dokonał uroczystego poświęcenia otwartego obiektu.

Po nim przybyli goście składali gratulacje. Ich słowa były bardzo budujące i sprawiły, że czuliśmy się wyjątkowi. Niech ta nasza wiara w nas trwa bez końca.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy ruszyli do szkółki by w towarzystwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy poznać jej walory. Ich trasa wiodła wzdłuż ścieżki edukacyjnej, którą również tu na szkółce przygotowano.

Bo tu, na szkółce każdy las się zaczyna, każda puszcza. Nasze Jamskie lasy tu właśnie w Łąkorzu będą się zaczynały. I niech tak będzie.