Wydarzenia Wydarzenia

W nowej szkółce wszystko po nowemu

W związku z preferowanymi w Lasach Państwowych alternatywnymi w stosunku do chemicznych substancjami i metodami produkcji w zakresie profilaktyki i zwalczania patogenów grzybowych oraz szkodliwych owadów w nasiennictwie i szkółkarstwie leśnym, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Decyzją Nr 4/2022 z dnia 31 stycznia 2022 wskazał dwie szkółki leśne jako pilotażowe i wdrożeniowe w zakresie całkowitego i kompleksowego przejścia na produkcje sadzonek bez stosowania środków chemicznych. Wskazał, że Szkółki Skrwilno i Jamy produkować będą sadzonki drzew leśnych przy wykorzystaniu wyłącznie środków biologicznych, tzw. ProBio Emów.

To rozwiązanie zupełnie nowatorskie i bardzo odważne, bo w decyzje wkalkulowane jest ryzyko ew. niepowodzenia. Doświadczenie niektórych szkółkarzy, którzy zdobyli się na podobne doświadczenia wydaje się być jedynym źródłem wiedzy na ten temat. Szczególnie bogate doświadczenie w tym zakresie ma szkółka w Nadleśnictwie Iława.

Chcąc wykorzystać i przekazać innym to nieocenione źródło wiedzy zgromadzone i przechowywane w ludzkim doświadczeniu szkółkarzy praktyków, w dniu 16 lutego 2022 roku w Szkółce Leśnej w Łąkorzu w Nadleśnictwie Jamy zorganizowano robocze spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i wypracowaniu jednolitych i sprawdzonych metod postepowania na wybranych do programu pilotażowego szkółkach. Spotkanie poprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Toruniu, Pan Arkadiusz Fischer, który przybył na spotkanie wraz z Głównym Specjalistą ds. Selekcji i Nasiennictwa, Maciejem Kussem. W spotkaniu poza leśnikami z pilotażowych szkółek Jamy i Skrwilno uczestniczyli także koledzy z Nadleśnictwa Zamrzenica, którzy są żywo zainteresowani wdrożeniem programu u siebie. Podczas spotkania najcenniejsze okazały się doświadczenia szkółkarza z Nadleśnictwa Iława, Jarosława Zielińskiego, który jako pierwszy zaczął stosować ProBio Emy. W roli eksperta wystąpił Pan Adam Rabeszko – producent stosowanych środków biologicznych.

Po części kameralnej spotkania gospodarze oprowadzili gości po kwaterach swojej nowej Szkółki  Łąkorz, aby na konkretnych przykładach rozmawiać o zastosowaniu pożytecznych Biologicznych Efektywnych Mikroorganizmów.

To pierwsze spotkanie tego typu. Od teraz wiemy już trochę więcej i diabeł nie jest już taki straszny. Wiemy od czego zacząć i wiemy, że jeszcze wiele razy będziemy musieli się spotkać.