Aktualności Aktualności

Drogi leśne udostępnione do ruchu i oznaczone

Drogi udostępnione do ruchu kołowego na terenie Nadleśnictwa Jamy zostały oznakowane nowymi tablicami i znakami. Dzięki temu, jadąc do lasu, każdy będzie miał pewność, na którą drogą można wjechać samochodem, a w którym miejscu obowiązuje zakaz wjazdu do lasu.

Zgodnie z Ustawą o lasach (art.29.1.) ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie po drogach publicznych, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami  dopuszczającymi ruch po tych drogach. (Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych, poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.)

Poruszając się po drodze leśnej udostępnionej do ruchu każdy powinien pamiętać o kilku zasadach:

  • nie można jechać szybciej niż 30km/h,
  • nie wolno zatrzymywać się i pozostawiać pojazdu poza miejscami do tego celu przeznaczonych, są one oznakowane tablicami „miejsce postoju pojazdów” lub „parking”,
  • nie wolno zaśmiecać lasu, 
  • nie wolno niszczyć drogi, miejsca postoju ani innych urządzeń technicznych,
  • nie można wyprzedzać i używać sygnałów dźwiękowych (mogą płoszyć zwierzynę),
  • nie można zjeżdżać z drogi udostępnionej na obszary leśne i drogi nieudostępnione.

Warto pamiętać, że z dróg leśnych korzystają inni użytkownicy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad ruchu drogowego.

Na nowych tablicach znajduje się kod QR, pod którym kryje się regulamin korzystania z dróg udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Jamy. Znajduje się on również na stronie nadleśnictwa pod adresem: https://jamy.torun.lasy.gov.pl/korzystanie-z-drog-lesnych-udostepnionych-do-ruchu-publicznego