Aktualności Aktualności

Ścieżka przyrodniczo - leśna Białochowo

Nadleśnictwo Jamy zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na ścieżce przyrodniczo - leśnej w Białochowie

W każdym człowieku tkwi naturalna potrzeba obcowania z przyrodą, wypoczynku na łonie natury, w lesie, na łące, w górach czy nad morzem. Jakaś tęsknota gna nas daleko w poszukiwaniu najpiękniejszych zakątków, a często tuż obok mijamy miejsca warte poznania. Można do nich zaliczyć porośnięty lasem, fragment strefy krawędziowej Basenu Grudziądzkiego i wysoczyzny morenowej leżący na terenie leśnictwa Białochowo (na pograniczu gmin Rogóźno i Grudziądz). Osobliwa rzeźba terenu, różnorodna szata roślinna, bogata i interesująca fauna oraz położenie w pobliżu Grudziądza i łatwy dojazd (autobusem MZK, linia nr 5) czyni ten obiekt szczególnie cennym w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. I nie chodzi tu tylko o przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest integracja z przyrodą, nauka przez dotyk, zapach, zagadkę, ciekawe gawędy, nieoczekiwane spotkanie, zabawę. Wierzę, że oglądanie, podziwianie i poznawanie wyzwoli w młodzieży siły do zrozumienia przyrody i działania zgodnie z naturą. Zachęcam nauczycieli do organizowania wielu zajęć terenowych również na trasie ścieżki dydaktycznej „Białochowo".
Trasa ścieżki rozpoczyna się ogólną ekspozycją o tematyce przyrodniczo-leśnej. Następnie przebiega w malowniczym terenie położonym na zboczach Basenu Grudziądzkiego i Strugi Dusocińskiej (Dusocinki). Ogólna jej długość wynosi 1900 m. Na kilkunastu stanowiskach umiejscowionych wzdłuż trasy ścieżki (mapa poglądowa zał. nr 1), można się zapoznać z szeregiem zagadnień związanych z ekologią i gospodarką leśną. Szczegółowy wykaz stanowisk zamieszczono poniżej:

1. O Nadleśnictwie Jamy

2. Oczko wodne

3. Wilgotny las liściasty na przykładzie łęgu jesionowo-olszowego, Circaeo-Alnetum Oberd

3a. Porosty

4. Gleba

5. Martwe drzewa w lesie

6. Pomniki przyrody

7. Młodnik dębowy

8. Plantacje drzew leśnych szybko rosnących

9. Cięcia pielęgnacyjne

10. Stanowisko dokumentacyjne

11. Korzenie i systemy korzeniowe drzew

11a. Mikoryzy

12. Naturalne odnawianie się lasu

13. Znaczenie dużych ssaków roślinożernych w lesie

14. Grąd subkontynentalny Tillio-Carpinetum Tracz. 1962

15. Przebudowa drzewostanów

16. Ochrona pożytecznej fauny w lesie
 

Szczegółowy opis stanowisk ścieżki