Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Jamy nie posiada oferty dla myśliwych

Nadleśnictwo Jamy w całości zostało podzielone na obwody łowieckie, które są dzierżawione kołom łowieckim. Najbliższe Ośrodki Hodowli Zwierzyny znajdują się w Nadleśnictwie Dąbrowa oraz Nadleśnictwie Brodnica.