Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Pożar to jeden z najgroźniejszych kataklizmów dotykających lasy. Nadleśnictwo Jamy posiada dobrze zorganizowaną profilaktykę zwalczania tego poważnego zagrożenia.

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Jamy zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego tj. o umiarkowanym zagrożeniu. Wpływ na to ma ilość zaistniałych pożarów lasu, skład gatunkowy i wiek drzewostanów oraz ilość opadów atmosferycznych.
Aktualnie funkcjonujący w Nadleśnictwie Jamy system składa się z czterech kamer wspartych oprogramowaniem umożliwiającym analizę dymu, zainstalowanych na trzech stalowych wieżach należących do Nadleśnictwa Jamy oraz jednym maszcie strunobetonowym będącym własnością firmy Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych.

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny zlokalizowany jest w Jednostce Ratownictwa Gaśniczego nr 2 w Grudziądzu.

W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego obszarów leśnych urządza się wzdłuż dróg  pasy zmineralizowanej ziemi, które uniemożliwiają przedostanie się ognia z pasa drogowego do drzewostanu, utrzymuje się sieć dróg pożarowych i punktów czerpania wody niezbędnych dla samochodów gaśniczych zwalczających pożary lasu. Ponadto, obszar Nadleśnictwa Jamy patrolowany jest przez samoloty z Leśnej Bazy Lotniczej w Toruniu.

Należy nadmienić, że Nadleśnictwo Jamy w swoich działaniach przeciwpożarowych obejmuje również lasy prywatnych właścicieli i Lasy Komunalne miasta Grudziądza.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu dla RDLP w Toruniu:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64


Parametry meteorologiczne, wilgotność ściółki oraz stopień zagrożenia pożarowego w Lasach Państwowych wg stacji:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php


Mapa okresowych zakazów wstępu do lasu:

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/