Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Pożar to jeden z najgroźniejszych kataklizmów dotykających lasów. Nadleśnictwo Jamy posiada dobrze zorganizowaną profilaktykę zwalczania tego poważnego zagrożenia.

Ochrona przeciwpożarowa
Nadleśnictwo Jamy zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego tj. o umiarkowanym zagrożeniu . Wpływ na to ma ilość zaistniałych pożarów lasu, skład gatunkowy i  wiek drzewostanów oraz ilość opadów atmosferycznych .
Na terenie Nadleśnictwa wybudowano 3 wieże przeciwpożarowe ( o konstrukcji metalowej) z których w okresie zagrożenia pożarowego prowadzi się obserwację terenu w celu szybkiego wykrycia zaistniałego pożaru i ugaszeniu go jeszcze w zarodku . W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego obszarów leśnych urządza się wzdłuż dróg  pasy zmineralizowanej ziemi, które uniemożliwiają przedostanie się ognia z pasa drogowego do drzewostanu, utrzymuje się sieć dróg pożarowych i punktów czerpania wody niezbędnych dla samochodów gaśniczych zwalczających pożary lasu . Ponadto, obszar Nadleśnictwa Jamy patrolowany jest przez samoloty z Leśnej Bazy Lotniczej w Toruniu . Należy nadmienić, że Nadleśnictwo Jamy w swoich działaniach przeciwpożarowych obejmuje również lasy prywatnych właścicieli i Lasy Komunalne miasta Grudziądza .