Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadleśnictwo Jamy nadzoruje lasy prywatnych właścicieli w ramach nadzoru powierzonego przez Starostę powiatowego.

Nadleśnictwo Jamy sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi  w imieniu starosty powiatowego na terenie powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego i częściowo brodnickiego o łącznej powierzchni  2 094,51 ha (stan na 01.01.2019 r.). Poszczególni Leśniczowie nadzorują prowadzenie gospodarki leśnej przez właścicieli lasów, służą doradztwem w zakresie hodowli i ochrony lasu oraz pomagają właścicielom gruntów w zakładaniu nowych upraw leśnych .