Zasoby leśne

Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie powstało w 1979 roku z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy i Łąkorz. Składa się z kilkuset (251) kompleksów leśnych rozrzuconych na powierzchni 1365 km2. Przeciętna lesistość tych terenów wynosi niespełna 16%, przy średniej krajowej przekraczającej 29%.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jedną z podstawowych dziedzin wiedzy leśnika. Łączy ona wiedzę wielu pokoleń pracowników naukowych oraz praktyków, aby w obecnych czasach zaowocowała nowymi pokoleniami lasu

Ochrona lasu

Ochrona lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się profilaktyką, a w razie potrzeby również zwalczaniem niekorzystnych zjawisk na każdym etapie rozwoju drzewostanu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to głównie pozyskanie drewna. Drewno to materiał ekologiczny, którego wachlarz zastosowań wciąż się rozrasta.

Urządzanie lasu

Plan urządzania lasu jest podstawowym dokumentem, który określa zadania nadleśnictwa do wykonania na kolejne dziesięciolecia.

Łowiectwo

Łowiectwo często jest integralną częścią leśnictwa. W leśnych ostępach spotyka się pasja łowiecka i prowadzenie gospodarki leśnej. Leśnicy muszą pogodzić często sprzeczne interesy obu grup

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Jamy nadzoruje lasy prywatnych właścicieli w ramach nadzoru powierzonego przez Starostę powiatowego.