Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to głównie pozyskanie drewna. Drewno to materiał ekologiczny, którego wachlarz zastosowań wciąż się rozrasta.

Drewno ma wiele zastosowań. Według ostatnich wyliczeń drewno wykorzystuje się na ponad 30 tysięcy sposobów. Wachlarz jego wykorzystania jest bardzo szeroki. Od najprostszego, czyli spalania drewna w celu uzyskania energii cieplnej, przez szerokie użytkowanie w przemyśle, po wytworzenie materiałów ekskluzywnych i zastosowanie w medycynie. Produkty z drewna mają również wiele postaci. Najprostsze, wyglądem przypominają drzewo, z którego zostały pozyskane. Najbardziej zaawansowane, wspólny z drewnem mają tylko skład chemiczny. Jest to jeden z najbardziej ekologicznych surowców!

Sprzedaż drewna
 

Nadleśnictwo Jamy pozyskuje i przeznacza do sprzedaży około 120 tysięcy m3 drewna rocznie. Ilość ta wynika z możliwości pozyskania drewna, ograniczonych Planem urządzenia lasu tworzonym na okres 10 lat i zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.
Zasady sprzedaży drewna PGL LP są określone w zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Około 80 procent surowca przeznaczane jest do sprzedaży internetowej dla firm. Odbywa się ona w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) oraz w aplikacji „e-drewno".
Do sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym trafia większość z puli drewna przeznaczonego dla firm. Kupują tu przedsiębiorcy, którzy już wcześniej byli klientami Lasów Państwowych i posiadają tzw. historię zakupów oraz firmy inwestujące w zwiększenie mocy produkcyjnych (dotychczasowi, jak i nowi klienci LP).
Pozostała część drewna z tej puli, kierowana jest  na aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno", które są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego czy byli wcześniej klientami Lasów Państwowych. Wyróżnia się tu aukcje systemowe organizowane dwa razy w roku na poszczególne półrocza oraz aukcje bieżące, gdzie wystawiane jest drewno, które nie znalazło nabywców.  
Około 15-20% surowca przeznaczana jest do sprzedaży detalicznej. Jest to drewno dla odbiorców indywidualnych, głównie opałowe,  sprzedawane w kancelariach leśnictw lub w biurze nadleśnictwa, na podstawie cennika detalicznego. Surowiec może być pozyskany przez nadleśnictwo (PKS) lub - w przypadku sortymentu M2 (tzw. gałęziówka) oraz S3b (żerdzie) - kosztem nabywcy (PKN)
Około 1 – 2 procent drewna wykorzystywane jest przez nadleśnictwo na własne potrzeby np. do grodzenia upraw przed zwierzyną i opalania leśniczówek.