Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo to ostatni szczebel w trójstopniowym systemie organizacji jednostek Lasów Państwowych. Nadleśnictwo jest jednak ogniwem najważniejszym, w którym przeprowadza się najważniejsze zadania.

Nadleśnictwo Jamy jest jedną z wielu innych podobnych jednostek w trzystopniowym systemie zarządzania Lasami Państwowymi. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jest dla Nadleśnictwa Jamy jednostką nadrzędną. Ostatnim szczeblem agregującym działania jednostek podrzędnych jest Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie.


Nad sprawnym działaniem Nadleśnictwa czuwa Nadleśniczy, który odpowiada jednoosobowo za całą jednostkę.

W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa funkcjonują działy, którymi kierują kierownicy, są to:

Dział Gospodarki Leśnej, którym kieruje zastępca nadleśniczego i dział ten zajmuje się ogółem prowadzenia i koordynowania prac leśnych.

Dział Finansowo - Księgowy, na czele którego stoi główny księgowy. Dział finansowo - księgowy zabezpiecza obrót i przepływy gotówkowe i bezgotówkowe. Rozlicza napływające faktury.

Dział Administracyjno - Gospodarczy to dział będący pod pieczą sekretarza. Dział zajmuje się zarządzaniem nadleśnictwem w sferze nieleśnej, min. organizacją przetargów, utrzymaniem obiektów infrastruktury.

W nadleśnictwie znajduje się również posterunek straży leśnej, której zadaniem jest wykrywanie wszelkiego rodzaju szkodnictwa leśnego. Posterunkiem kieruje Komendant Straży Leśnej.