Położenie

Nadleśnictwo Jamy cechuje znaczna rozpiętość terytorialna. Odległość od najdalszych części Nadleśnictwa sięga blisko 100 km. Położenie przestrzenne obejmuje aż trzy województwa.

Galeria zdjęć

Uroki Nadleśnictwa Jamy są bezsprzeczne. Tutaj prezentujemy tylko jej fragment. Zapraszamy do lasu!

Historia

Opis dziejów Nadleśnictwa Jamy. Okazuje się, że dzieje i rys historyczny naszego regionu sięga daleko wstecz.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo to ostatni szczebel w trójstopniowym systemie organizacji jednostek Lasów Państwowych. Nadleśnictwo jest jednak ogniwem najważniejszym, w którym przeprowadza się najważniejsze zadania.

Projekty i fundusze

Regionalny program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013 został współfinansowany ze środków V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.