Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Jamy znajdują się dwa parki krajobrazowe, które chronią walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejscowej przyrody

Chełmiński Park Krajobrazowy wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i obejmuje swym zasięgiem 2138 ha.

Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 1216 ha i chroni walory przyrodnicze pojezierza brodnickiego.