Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Jamy znajdują się trzy parki krajobrazowe, które chronią walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejscowej przyrody

Chełmiński Park Krajobrazowy wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą i obejmuje swym zasięgiem 2138 ha.

Park Krajobrazowy Góry Łosiowe, najmłodszy, bo powołany w 2018 roku, na pow. 2831 ha na terenie Nadleśnictwa Jamy. Park wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 1216 ha i chroni walory przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego.