Wydawca treści Wydawca treści

O Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Jamy cechuje znaczna rozpiętość terytorialna. Odległość od najdalszych części Nadleśnictwa sięga blisko 100 km. Położenie przestrzenne obejmuje aż trzy województwa.

Nadleśnictwo Jamy położone jest w północno - wschodniej części RDLP Toruń, graniczy z Nadleśnictwami: Brodnica, Golub-Dobrzyń, Toruń, Żołędowo, Dąbrowa, Osie (RDLP Toruń), Kwidzyn (RDLP Gdańsk) oraz Susz i Iława (RDLP Olsztyn).

Duży zasięg terytorialny (1365 km²) sprawia, że lasy pozostające pod zarządem Nadleśnictwa Jamy leżą na terenie wielu jednostek administracji państwowej i samorządowej i tak:
 

Trzech województw:
            kujawsko-pomorskiego 11734 ha,
            pomorskiego 70 ha,
            warmińsko-mazurskiego 6105 ha.

 

Siedmiu powiatów: brodnickiego 34 ha, chełmińskiego 2171 ha, grudziądzkiego 9266 ha, wąbrzeskiego 81 ha, miasta Grudziądz 182 ha, kwidzyńskiego 70 ha, nowomiejskiego 6105 ha.
 

Szesnastu gmin: Jabłonowo Pomorskie 34 ha, Chełmno 977 ha, Miasto Chełmno 20 ha, Stolno 1174 ha, Grudziądz 3325 ha, Gruta 830 ha, Łasin 550 ha, Radzyń Chełmiński 14 ha, Rogóźno 3816 ha, Świecie nad Osą 731 ha, Płużnica 81 ha, Miasto Grudziądz 182 ha, Gardeja 70 ha, Biskupiec 5685 ha, Kurzętnik 7 ha, Nowe Miasto Lubawskie 412 ha.

Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie (mapa powyżej) powstało w 1979 roku z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy i Łąkorz. Składa się z kilkuset (251) kompleksów leśnych rozrzuconych na powierzchni 1365 km². Przeciętna lesistość tych terenów wynosi niespełna 16%, przy średniej krajowej 29,2%.
Największy wyrąb lasów na Ziemi Chełmińskiej miał miejsce w średniowieczu i był wynikiem rosnącego osadnictwa oraz  rozwoju rolnictwa i hodowli na tych terenach. Miarą tych przemian niech będzie fakt, że na przełomie VII i VIII wieku jedno osiedle (ekumena) przypadało na 101,8 km² (10180 ha), a w końcu XII wieku – na 10,3 km² (1030 ha).
Pierwsza administracja leśna (nadleśnictwa) została powołana na początku XIX wieku – w 1817 roku wydano pierwszą instrukcję dla nadleśniczych. Główne kompleksy leśne położone w obrębach Jamy i Łąkorz należały w przeszłości do dóbr koronnych, a w XIX wieku do lasów królewskich Prus. Mniejsze posiadłości leśne wchodziły w skład prywatnych majątków ziemskich, które po II Wojnie Światowej zostały upaństwowione (3967 ha) i przekazane w zarząd Lasom Państwowym.
Według stanu na 01.01.2017 r. powierzchnia Nadleśnictwa Jamy wynosiła 18867 ha, w tym powierzchnia leśna 17909 ha.
Nadleśnictwo dzieli się na 3 obręby leśne i 14 leśnictw. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 1348 ha.
Powierzchnia lasów prywatnych wynosi 2740 ha.