Wydawca treści Wydawca treści

Regionalny progam ochrony i restytucji cisa

Regionalny program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013 został współfinansowany ze środków V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Przebudowa drogi leśnej pożarowej

Nadleśnictwo Jamy uzyskało dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji na przebudowę drogi pożarowej

Nadleśnictwo Jamy w roku 2010 zawarło umowę na dofinansowanie projektu przebudowy drogi pożarowej w leśnictwie Zakurzewo i leśnictwie Dusocin - dojazd pożarowy nr 4. Przebudowa drogi była realizowana w ramach działania: Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.