Wydawca treści Wydawca treści

Uzytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Na terenie Nadleśnictwa Jamy znajduje się 350 użytków ekologicznych. W przeważającej liczbie są to bagna, oczka wodne oraz łąki śródleśne.