Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.

Nadleśnictwo Jamy może poszczycić się trzema obiektami z omawianej kategorii. Są to: Oz Tymawski, Las Słupnicki, Słupski Gródek nad Osą. Łączna powierzchnia naszych Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych to 20,45 ha.