Wydawca treści Wydawca treści

IV Zapytanie ofertowe – Budowa zjazdu przy ścieżce edukacyjnej Białochowo na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.

Zapytanie ofertowe - Transport i rozplantowanie mieszanki popiołowo-żużlowej na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji OZE składającej się z pomp ciepła dla budynku biurowo-mieszkalnego w m. Jamy 5, gm. Rogóźno”

.

„Budowa placu do składowania drewna wraz z drogą dojazdową w Leśnictwie Zwierzyniec na potrzeby Nadleśnictwa Jamy”

.

„Remont drogi leśnej bitumicznej w Leśnictwie Zwierzyniec na potrzeby Nadleśnictwa Jamy – etap II”

.

„Wykonanie bieżących napraw na punktach p.poż. dla potrzeb Nadleśnictwa Jamy”

.