Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informujemy, że wszystkie postępowania na zamówienia publiczne w Nadleśnictwie Jamy znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jamy/zamowienia-publiczne3


Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkółki Leśnej Łąkorz w Nadleśnictwie Jamy

.

Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2022

.

Materiały do pobrania


Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia frontowego z łupka szarogłazowego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.

Zapytanie ofertowe – Dostawa paliwa drzewnego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.